Zajišťovací úhrady

Datová sada obsahuje údaje k úhradám ze zajištění zajišťovacím příkazem, vydaným dle daňového řádu (§§§), resp. zákona o DPH (§§§), na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň. Sada zahrnuje úhrady v rámci intervalu od 1. 1. příslušného roku do sledovaného dne, tj. do 30. 6. resp. do 31. 12. příslušného roku, bez ohledu na datum vydání zajišťovacího příkazu. Data jsou uváděna od roku 2015. Od ledna 2019 je v evidenci zajišťovacích příkazů uplatňován upravený algoritmus - do statistik úhrad ze zajištění jsou zahrnuty pouze úhrady za období vždy od 1. 1. do posledního dne sledovaného měsíce příslušného roku, resp. do posledního dne příslušného roku (dříve byly zahrnuty úhrady i z předchozích let). 

Kompletní datovou sadu si můžete stáhnout ZDE