Přehled o daňových nedoplatcích podle způsobu vymáhání

Datová sada obsahuje údaje k objemu daňových nedoplatků, předaných k vymáhání, v členění dle způsobu vymáhání. Způsoby vymáhání daňových nedoplatků stanoví daňový řád (§§§). Stav ke sledovanému dni vypovídá o aktuálním stavu vymáhaných nedoplatků v konkrétním dni, tj. k 30. 6, resp. k 31. 12. příslušného roku, bez ohledu na datum vzniku nedoplatku. Stav za sledované období zahrnuje nedoplatky vymáhané alespoň po dobu jednoho dne v rámci intervalu od 1. 1. příslušného roku do sledovaného dne, tj. do 30. 6., resp. do 31. 12. příslušného roku, bez ohledu na datum vzniku nedoplatku. Správce daně také z titulu věřitele přihlašuje daňové pohledávky do exekucí prováděných soudy, soudními exekutory a do veřejných dražeb jiných subjektů (data ve sloupcích souběh vymáhání u soudu, souběh vymáhání u soudního exekutora a souběh vymáhání dražbou); tyto pohledávky jsou uváděny pouze pro úplnost, primárně jsou jejich hodnoty zahrnuty ve statistických údajích k jednotlivým způsobům provádění daňové exekuce.

Kompletní datovou sadu si můžete stáhnout ZDE