Statistika dražeb

První datová sada informuje o počtu nařízených dražeb (tj. včetně zrušených) a o počtu realizovaných dražeb a dosaženém výnosu z nich. Údaje jsou za všechny realizované dražby a dále podle dražených předmětů, tj. v členění na nemovité věci, movité věci a motorová vozidla. Součet nejvyšších podání nemusí být v plné výší přínosem státního rozpočtu, neboť se z něho uhrazují i pohledávky ostatních přihlášených věřitelů.

Druhá datová sada informuje o poměru elektronických dražeb a dražeb s jednáním. Součet nejvyšších podání nemusí být v plné výší přínosem státního rozpočtu, neboť se z něho uhrazují i pohledávky ostatních přihlášených věřitelů.

Kompletní datové sady si můžete stáhnout ZDE