Přehled o daňových nedoplatcích podle způsobu vymožení

Datová sada obsahuje údaje k objemu vymožených daňových nedoplatků, v členění dle způsobu vymožení. Způsoby vymáhání daňových nedoplatků stanoví daňový řád (§§§). Stav za sledované období zahrnuje nedoplatky vymožené v rámci intervalu od 1. 1. příslušného roku do sledovaného dne, tj. do 30. 6., resp. do 31. 12. příslušného roku, bez ohledu na datum vzniku nedoplatku. Správce daně také z titulu věřitele přihlašuje daňové pohledávky do exekucí prováděných soudy, soudními exekutory a do veřejných dražeb jiných subjektů (data ve sloupcích souběh vymáhání u soudu, souběh vymáhání u soudního exekutora a souběh vymáhání dražbou).

Kompletní datovou sadu si můžete stáhnout ZDE