Evidence daní

Inkaso daně je zůstatek na bankovních účtech jednotlivých daní. Jedná se o rozdíl mezi přijatými platbami hradící daňové povinnosti, případně příslušenství daně, jako jsou úroky, penále, pokuty za pozdní podání, a odchozími platbami, takzvanými vratkami daně, jako jsou nadměrné odpočty, vrácení přeplatků atd.

Pokud finanční úřad spravuje daně, které nejsou příjmem státního rozpočtu, převádí jejich výnos podle zákona o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (§§§) a dle zvláštních zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oprávněným příjemcům.