Výkonnostní ukazatele

Výkonnostní ukazatele zahrnují celkem 8 ukazatelů, které byly zpracovány za vybrané oblasti evidence daní, a to oblast daňových příjmů, daňových nedoplatků, evidence písemností, vymáhání daňových nedoplatků, kontrolních hlášení a podaných trestních oznámení. Tyto ukazatele prezentují poměrovou formou vývoj významných hodnot ve vybraných oblastech. 

Vstupní údaje o počtech a hodnotách jsou uváděny vždy se stavem k 31. 12. za příslušný rok a v detailu za Českou republiku. Některé vstupní údaje o počtech a hodnotách byly za roky 2020 a 2021 ovlivněny dopady pandemie COVID-19, což nepříznivě formovalo trend vývoje předchozích let.

Kompletní datové sady si můžete stáhnout ZDE