Údaje o podaných trestních oznámení na trestné činy

Ukazatel podává mezičtvrtletní přehled o vývoji počtu podaných případů trestních oznámení na trestné činy FS ČR a o vývoji celkové hodnoty vzniklé škody FS ČR za rok 2021 a současně podává informaci o údajích za rok 2020 a 2019.

V roce 2019 podala FS ČR celkem 1 990 trestních oznámení na trestné činy s celkovou hodnotou vzniklých škod ve výši 5 039 mil. Kč. Z celkového počtu podaných trestních oznámení se 58,2% podílelo 1 159 oznámení, která byla podaná na trestné činy dle § 240 („krácení daně“) a která se 97,1% podílela na celkové hodnotě vzniklé škody. Dále se 19,7% podílelo 392 oznámení, která byla podaná na trestné činy dle § 241 („neodvedení daně“) a která se 2,9% podílela na celkové hodnotě vzniklé škody. Současně se 15,9% podílelo 317 oznámení, která byla podaná na trestné činy dle § 227 („porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku“). V roce 2020 podala FS ČR celkem 1 322 trestních oznámení na trestné činy s celkovou hodnotou vzniklých škod ve výši 3 591 mil. Kč. Z celkového počtu podaných trestních oznámení se 68,4% podílelo 904 oznámení, která byla podaná na trestné činy dle § 240 („krácení daně“) a která se 97% podílela na celkové hodnotě vzniklé škody. Dále se 16,1% podílelo 213 oznámení, která byla podaná na trestné činy dle § 241 („neodvedení daně“) a která se 3% podílela na celkové hodnotě vzniklé škody. Současně se 9,1% podílelo 120 oznámení, která byla podaná na trestné činy dle § 227 („porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku“). V roce 2021 podala FS ČR celkem 1 187 trestních oznámení na trestné činy s celkovou hodnotou vzniklých škod ve výši 2 315 mil. Kč. Z celkového počtu podaných trestních oznámení se 61,8% podílelo 734 oznámení, která byla podaná na trestné činy dle § 240 („krácení daně“) a která se 94,5% podílela na celkové hodnotě vzniklé škody. Dále se 23% podílelo 273 oznámení, která byla podaná na trestné činy dle § 241 („neodvedení daně“) a která se 5,5% podílela na celkové hodnotě vzniklé škody. Současně se podílelo 134 oznámení, která byla podaná na trestné činy dle § 227 („porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku“).

Ukazatel zahrnuje údaje o počtech případů oznámených trestných činů FS ČR a současně o celkových hodnotách vzniklých škod FS ČR, které byly FS ČR podány formou oznámení v souladu se zákonem č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to dle výše uvedených paragrafů, byly za sledovaná období získány z "Evidence trestních oznámení". U trestných činů „Prohlášení o majetku (§ 227)“ a „Jiného (§ 254)“ trestní zákoník nevyžaduje způsobenou škodu, zkratka SZ je sociální zabezpečení.

Kompletní datovou sadu si můžete stáhnout ZDE