Údaje o podaných trestních oznámení na trestné činy

Ukazatel podává mezičtvrtletní přehled o vývoji počtu podaných případů trestních oznámení na trestné činy FS ČR a o vývoji celkové hodnoty vzniklé škody FS ČR, která byla FS ČR podaná formou oznámení v souladu se zákonem č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpis dle příslušných paragrafů a která byla za sledovaná období získaná z "Evidence trestních oznámení", a to v letech 2019 - 2022. U trestných činů „Prohlášení o majetku (§ 227)“ a „Jiného (§ 254)“ trestní zákoník nevyžaduje způsobenou škodu (zkratka "SZ" je sociální zabezpečení).

V roce 2019 podala FS ČR celkem 1 990 trestních oznámení na trestné činy s celkovou hodnotou vzniklých škod ve výši 5 039 mil. Kč. Z celkového počtu podaných trestních oznámení se 58,2 % podílelo 1 159 oznámení, která byla podaná na trestné činy dle § 240 („krácení daně“) a která se 97,1 % podílela na celkové hodnotě vzniklé škody. Dále se 19,7 % podílelo 392 oznámení, která byla podaná na trestné činy dle § 241 („neodvedení daně“) a která se 2,9 % podílela na celkové hodnotě vzniklé škody. Současně se 15,9 % podílelo 317 oznámení, která byla podaná na trestné činy dle § 227 („porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku“).

V roce 2020 podala FS ČR celkem 1 322 trestních oznámení na trestné činy s celkovou hodnotou vzniklých škod ve výši 3 591 mil. Kč. Z celkového počtu podaných trestních oznámení se 68,4 % podílelo 904 oznámení, která byla podaná na trestné činy dle § 240 („krácení daně“) a která se 97 % podílela na celkové hodnotě vzniklé škody. Dále se 16,1 % podílelo 213 oznámení, která byla podaná na trestné činy dle § 241 („neodvedení daně“) a která se 3 % podílela na celkové hodnotě vzniklé škody. Současně se 9,1 % podílelo 120 oznámení, která byla podaná na trestné činy dle § 227 („porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku“).

V roce 2021 podala FS ČR celkem 1 187 trestních oznámení na trestné činy s celkovou hodnotou vzniklých škod ve výši 2 315 mil. Kč. Z celkového počtu podaných trestních oznámení se 61,8 % podílelo 734 oznámení, která byla podaná na trestné činy dle § 240 („krácení daně“) a která se 94,5 % podílela na celkové hodnotě vzniklé škody. Dále se 23 % podílelo 273 oznámení která byla podaná na trestné činy dle § 241 („neodvedení daně“) a která se 5,5 % podílela na celkové hodnotě vzniklé škody. Současně se podílelo 134 oznámení, která byla podaná na trestné činy dle § 227 („porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku“).

V roce 2022 podala FS ČR celkem 1 636 trestních oznámení na trestné činy s celkovou hodnotou vzniklých škod ve výši 5 658mil. Kč. Z celkového počtu podaných trestních oznámení se 53 % podílelo 867 oznámení, která byla podaná na trestné činy dle § 240 („krácení daně“) a která se 97,8 % podílela na celkové hodnotě vzniklé škody. Dále se 16,1 % podílelo 264 oznámení která byla podaná na trestné činy dle § 241 („neodvedení daně“) a která se 2,2 % podílela na celkové hodnotě vzniklé škody. Současně se podílelo 449 oznámení, která byla podaná na trestné činy dle § 227 („porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku“).

Kompletní datovou sadu si můžete stáhnout ZDE