Údaje o hodnotě DPH vyjádřené jako chybějící daň která byla výsledkem výzev a podnětů z 1. a 2. párování kontrolních hlášení

Ukazatel podává meziroční přehled o vývoji hodnot DPH vyjádřených jako napravené "chybějící" daně, která byla výsledkem aktivity správce daně na základě realizace výzev k podání kontrolního hlášení a současně na základě výzev k odstranění nesrovnalostí z 1. párování kontrolních hlášení v letech 2018-2022 a současně na základě podnětů z 2. párování kontrolních hlášení v letech 2016-2022.

V meziročním srovnání let 2020-2021 došlo k navýšení napravené "chybějící" daně na základě výzev k odstranění nesrovnalostí z 1. párování a současně poklesu napravené "chybějící" daně na základě podnětů z 2. párování, a to v souvislosti s vývojem ekonomiky ČR, která byla ovlivněna přetrvávající celosvětovou pandemií COVID-19 a přijatými opatřeními i v roce 2021, což mělo za následek přetrvávající snížení počtu podnětů z 2. párování, kdy v měsících leden až květen 2021 nebyly podněty 2. párování odesílány vůbec. V meziročním srovnání let 2021-2022 došlo k navýšení napravené "chybějící" daně na základě podnětů z 2. párování, a to v souvislosti s ústupem celosvětové pandemie COVID-19, což mělo za následek navýšení počtu podnětů z 2. párování na úroveň roku 2019. 

Kompletní datovou sadu si můžete stáhnout ZDE