Údaje o hodnotě DPH vyjádřené jako chybějící daň která byla výsledkem výzev a podnětů z 1. a 2. párování kontrolních hlášení

Ukazatel podává meziroční přehled o vývoji hodnot DPH vyjádřených jako napravené chybějící daně, která byla výsledkem aktivity správce daně na základě realizace výzev k podání kontrolního hlášení a současně na základě výzev k odstranění nesrovnalostí z 1. párování kontrolních hlášení v letech 2018 - 2021 a současně na základě podnětů z 2. párování kontrolních hlášení v letech 2016 - 2021.

V meziročním srovnání let 2020 a 2021 došlo k navýšení napravené chybějící daně na základě výzev k odstranění nesrovnalostí z 1. párování a současně poklesu napravené chybějící daně na základě podnětů z 2. párování, a to v souvislosti s vývojem ekonomiky ČR, která byla ovlivněna trvající celosvětovou epidemií COVID-19 a přijatými opatřeními i v roce 2021, což mělo za následek přetrvávající snížení počtu podnětů z 2. párování, kdy v měsících leden až květen 2021 nebyly podněty 2. párování odesílány vůbec.

Ukazatel zahrnuje údaje o hodnotách DPH, které byly výsledkem aktivity správce dně při uplatnění § 101g „Postup při nesplnění povinnosti související s kontrolním hlášením“ dle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v rámci z 1. a 2. párování kontrolního hlášení.

Kompletní datovou sadu si můžete stáhnout ZDE