Podíl vymožených nedoplatků všemi vymáhacími způsoby na celkových nedoplatcích

Ukazatel informuje o vývoji podílu objemu celkových vymožených a vybraných nedoplatků předaných k vymáhání a objemu celkových nedoplatků (tj. nedoplatků předaných i nepředaných k vymáhání), a to za příslušné druhy příjmů a ve sledovaných letech, kdy objem celkových nedoplatků představoval kumulovaný stav nedoplatků nezahrnující objem odpisů pro nedobytnost nedoplatků.

Ve sledovaných letech 2016 - 2019 byl z dlouhodobého pohledu patrný pozitivní trend růstu hodnot výkonnostního ukazatele odrážející stoupající úspěšnost v oblasti vymáhání nedoplatků a zároveň potvrzující pozitivní vliv klesajícího objemu celkových nedoplatků. Výraznější růst výkonnostního ukazatele za rok 2016 byl ve velké míře důsledkem zesíleného zaměření Finanční správy na požadované zreálnění objemu celkové hodnoty nedoplatků, jehož účelem byla objektivizace při sestavování příjmů státního rozpočtu na podkladě dosažitelnosti jejich daňového výnosu. V meziročním srovnání let 2019 - 2020 došlo v souvislosti s vývojem ekonomiky České republiky, která byla nepříznivě v roce 2020 ovlivněná přijetím mimořádných opatření kvůli dopadům pandemie COVID-19 k negativní změně trendu vývoje výkonnostního ukazatele, a to v důsledku vyšší meziroční dynamiky poklesu celkové hodnoty vymožených nedoplatků všemi vymáhacími úkony (pokles o 38,4 %) a nižší dynamiky růstu celkové hodnoty nedoplatků (růst o 21,8 %). V meziročním srovnání let 2020 - 2021 došlo opět ke změně trendu vývoje výkonnostního ukazatele, který mírně v roce 2021 pozitivně vzrostl, a to i přes přetrvávající souvislosti spojené s vývojem ekonomiky České republiky z roku 2020 a který byl pozitivním důsledkem zvýšení hodnoty celkových vymožených nedoplatků všemi vymáhacími úkony (růst o 2,7 %) a snížení hodnoty celkových nedoplatků (pokles o 10,1 %). V meziročním srovnání let 2021 - 2022 pokračoval nastoupený pozitivní trend vývoje výkonnostního ukazatele, který výrazně v roce 2022 vzrostl, a to i přes další nepříznivé události spojené s vývojem české a světové ekonomiky v roce 2022 a který byl důsledkem zvýšení hodnoty celkových vymožených nedoplatků všemi vymáhacími úkony (růst o 51,6 %) a snížení hodnoty celkových nedoplatků (pokles o 3,9 %).  V meziročním srovnání let 2022 - 2023 i nadále pokračoval pozitivní trend vývoje výkonnostního ukazatele, který vzrostl výrazně i v roce 2023 a který byl důsledkem meziročního zvýšení hodnoty celkových vymožených nedoplatků všemi vymáhacími úkony (růst o 22,7 %) a snížení hodnoty celkových nedoplatků (pokles o 5,7 %).

Ve sledovaných letech byl i přes některé nepříznivé okolnosti, které krátkodobě ovlivnily vývoj výkonnostního ukazatele meziročně potvrzený dlouhodobý pozitivní trend jeho vývoje.

Max/*159753

Datová sada obsahuje agregovaná data za celou Českou republiku.

Kompletní datovou sadu si můžete stáhnout ZDE