Podíl vymožených nedoplatků všemi vymáhacími způsoby na celkových nedoplatcích

Ukazatel informuje o vývoji podílu objemu vymožených a vybraných nedoplatků předaných k vymáhání a objemu celkových nedoplatků (tj. nedoplatků předaných i nepředaných k vymáhání) za příslušné druhy příjmů ve sledovaných letech 2015-2022, kdy objem celkových nedoplatků představuje kumulovaný stav nedoplatků a nezahrnuje objem odpisů pro nedobytnost nedoplatků.

Ve sledovaných letech 2016-2019 byl pohledem dlouhodobého meziročního srovnání patrný průběžný pozitivní trend růstu hodnot výkonnostního ukazatele odrážející stoupající úspěšnost v oblasti vymáhání nedoplatků a zároveň potvrzující pozitivní vliv klesajícího objemu celkových nedoplatků. Výraznější růst výkonnostního ukazatele za rok 2016 byl ve velké míře důsledkem zesíleného zaměření FS ČR na požadované zreálnění objemu celkové hodnoty nedoplatků, jehož účelem byla objektivizace pro sestavení příjmů státního rozpočtu na podkladě jejich dosažitelného daňového výnosu. V meziročním srovnání let 2019-2020 došlo v souvislosti s vývojem ekonomiky ČR, která byla v roce 2020 nepříznivě ovlivněná přijetím mimořádných opatření kvůli dopadům pandemii COVID-19, ke změně trendu vývoje výkonnostního ukazatele, a to v důsledku meziročně vyšší dynamiky poklesu celkové hodnoty vymožených nedoplatků všemi vymáhacími úkony (pokles o 38,4 %) a současně nižší dynamiky růstu celkové hodnoty nedoplatků (růst o 21,8 %). V meziročním srovnání let 2020-2021 došlo opět ke změně trendu vývoje výkonnostního ukazatele, který v roce 2021 pozitivně mírně vzrostl, a to i přes přetrvávající negativní souvislosti spojené s vývojem ekonomiky ČR v roce 2020 a který byl meziročně důsledkem zvýšení celkové hodnoty vymožených nedoplatků všemi vymáhacími úkony (růst o 2,7 %) a současně snížením celkové hodnoty nedoplatků (pokles o 10,1 %). V meziročním srovnání let 2021-2022 došlo k potvrzení trendu vývoje výkonnostního ukazatele, který výrazně v roce 2022 pozitivně vzrostl, a to i přes další nepříznivé události spojené s vývojem české a světové ekonomiky i v roce 2022 a který meziročně byl důsledkem zvýšení celkové hodnoty vymožených nedoplatků všemi vymáhacími úkony (růst o 51,6 %) a zároveň snížení hodnoty celkových nedoplatků (pokles o 3,9 %).

V meziročním srovnání sledovaných let 2015-2022 byl i přes některé nepříznivé okolnosti, které krátkodobě ovlivnily vývoj výkonnostního ukazatele, potvrzený dlouhodobě pozitivní trend jeho vývoje.

Kompletní datovou sadu si můžete stáhnout ZDE