Údaj o relativní změně hodnoty úhrady celkových nedoplatků platbami z exekucí

Ukazatel informuje o vývoji objemu nedoplatků vybraných exekucemi, a to v porovnání k objemu nedoplatků vybraných exekucemi v roce 2015.

V letech 2016 - 2019 byl pohledem dlouhodobého meziročního porovnávání sledovaných let patrný růst hodnot uvedeného ukazatele, který za sledované roky v relativním vyjádření prezentoval dlouhodobý pozitivní trend vývoje ukazatele zachycující rostoucí výnosy z exekucí oproti výnosům z exekucí v roce 2015. V meziročním srovnání let 2019 - 2020 došlo v souvislosti s vývojem ekonomiky ČR, která byla v roce 2020 nepříznivě ovlivněná přijetím mimořádných opatření kvůli dopadům epidemie COVID-19, k změně trendu vývoje uvedeného ukazatele, a to v souvislosti s výrazným poklesem celkové hodnoty nedoplatků uhrazených výnosem z exekuce v meziročním srovnání představující pokles o 53,7%. V důsledku uvedeného vývoje meziročních změn vstupní hodnoty z let 2019 - 2020 nebyl zachovaný pozitivní trend vývoje ukazatele z předchozích let. V roce 2021 opět v důsledku již uvedených souvislostí s vývojem ekonomiky ČR a rovněž v důsledku meziročního vývoje vstupních hodnot z let 2020 - 2021, pokračoval již mírnějším poklesem nepříznivý trend vývoje uvedeného ukazatele, který odrážel pokles celkové hodnoty nedoplatků uhrazených výnosem z exekuce o 7,5%.

Ukazatel zahrnuje údaje o hodnotách celkových nedoplatků uhrazených výnosem z exekuce, představující platební věty ZS 31, tzv. výnosy z exekuce z hodnot celkového inkasa vztaženého k evidovaným druhům příjmů FS ČR (prezentovaných např. v Informaci o činnosti FS ČR), a to k 31. 12. v příslušném roce.

Kompletní datovou sadu si můžete stáhnout  ZDE