Údaj o relativní změně hodnoty úhrady celkových nedoplatků platbami z exekucí

Ukazatel informuje o vývoji objemu nedoplatků vybraných exekucemi, a to v porovnání k objemu nedoplatků vybraných exekucemi v roce 2015.

Ve sledovaných letech 2016-2019 byl pohledem meziročního srovnání patrný růst hodnot výkonnostního ukazatele, který v relativním vyjádření prezentoval dlouhodobý pozitivní trend svého vývoje zachycující rostoucí výnosy z exekucí oproti výnosům z exekucí v roce 2015. V meziročním srovnání sledovaných let 2019-2020 došlo v souvislosti s vývojem ekonomiky ČR, která byla v roce 2020 nepříznivě ovlivněná přijetím mimořádných opatření kvůli dopadům pandemie COVID-19, ke změně trendu vývoje výkonnostního ukazatele, a to v souvislosti s výrazným poklesem celkové hodnoty nedoplatků uhrazených výnosem z exekuce představující v meziročním srovnání pokles o 53,7 %. V důsledku uvedeného vývoje meziročních změn vstupní hodnoty z let 2019-2020 nebyl zachovaný pozitivní trend vývoje výkonnostního ukazatele z předchozích let. V roce 2021 opět v důsledku již uvedených souvislostí s vývojem ekonomiky ČR a rovněž v důsledku meziročního vývoje vstupních hodnot z let 2020-2021, pokračoval nepříznivý trend vývoje výkonnostního ukazatele mírnějším poklesem a odrážel pokles celkové hodnoty nedoplatků uhrazených výnosem z exekuce o 7,5 %.

Hodnota ukazatele v roce 2022 navazuje na pozitivně rostoucí trend z "předcovidového" období.

Kompletní datovou sadu si můžete stáhnout  ZDE