Podíl celkového inkasa na celkovém potenciálním inkasu

Ukazatel informuje o vývoji podílu objemu celkového inkasa vybraného za příslušné druhy příjmů a podílejícího se na celkovém objemu potenciálního inkasa, které je definované součtem hodnot celkového vybraného inkasa a hodnot celkových evidovaných nedoplatků za příslušné druhy příjmů, a to ve sledovaných letech 2015 - 2021.

V letech 2016 - 2019 byl pohledem dlouhodobého meziročního porovnávání patrný růst hodnot uvedeného ukazatele vypovídající o pozitivním trendu vývoje ukazatel. Ve sledovaných letech docházelo k plynulém meziročnímu zvyšování objemu celkového inkasa a současně docházelo k meziročnímu růstu objemu celkového potenciálního inkasa. K zachování pozitivního trendu vývoje uvedeného ukazatele v těchto letech dlouhodobě přispívala vyšší dynamika růstu hodnot inkasa před nižším dynamikou růstu hodnot potenciálního inkasa ovlivněného trvale klesajícím objemem celkových evidovaných nedoplatků v letech 2016 - 2019. V meziročním srovnání let 2019 - 2020 došlo v souvislosti s vývojem ekonomiky ČR, která byla v roce 2020 nepříznivě ovlivněná přijetím mimořádných opatření kvůli dopadům epidemie COVID-19, ke změně trendu vývoje uvedeného ukazatele, a to v důsledku meziročně vyšší dynamiky poklesu hodnoty celkového inkasa (pokles o 6,2%) a současně nižší dynamiky poklesu hodnoty celkového potenciálního inkasa (pokles o 5,1%). V meziročním srovnání let 2020 - 2021 došlo opět ke změně trendu vývoje uvedeného ukazatele, který v roce 2021 mírně pozitivně vzrostl, a to i přes přetrvávající uvedené souvislosti s vývojem ekonomiky ČR z předchozího roku a byl důsledkem meziročně vyšší dynamiky růstu hodnoty celkového inkasa (růst o 1,8%) a současně nižší dynamiky růstu hodnoty celkového potenciálního inkasa (růst o 1,2%).

Ukazatel zahrnuje údaje o hodnotách celkového inkasa a o hodnotách celkových nedoplatků vztažených k evidovaným druhům příjmů FS ČR (prezentovaných např. v Informaci o činnosti FS ČR), a to k 31. 12. v příslušném roce, kdy hodnota celkových nedoplatků představuje kumulovaný stav nedoplatků vždy k 31. 12. a nezahrnuje hodnoty odpisů pro nedobytnost nedoplatků.

Kompletní datovou sadu si můžete stáhnout ZDE