Podíl celkového inkasa na celkovém potenciálním inkasu

Ukazatel informuje o vývoji podílu objemu celkového inkasa a objemu potenciálního inkasa definovaného součtem objemu celkového inkasa a celkových nedoplatků za příslušné druhy příjmů ve sledovaných letech 2015-2022, kdy objem celkových nedoplatků představuje kumulovaný stav nedoplatků a nezahrnuje objem odpisů pro nedobytnost nedoplatků.

Ve sledovaných letech 2016-2019 byl pohledem dlouhodobého meziročního srovnání patrný růst hodnot výkonnostního ukazatele vypovídající o pozitivním trendu jeho vývoje. V uvedených letech meziročně docházelo k růstu objemu celkového inkasa a současně k růstu objemu celkového potenciálního inkasa. K zachování pozitivního trendu vývoje výkonnostního ukazatele ve sledovaných letech dlouhodobě přispívala vyšší dynamika růstu celkových hodnot inkasa před nižším dynamikou růstu celkových hodnot potenciálního inkasa, které bylo trvale ovlivněné klesajícím objemem celkové hodnoty nedoplatků v letech 2016-2019. V meziročním srovnání sledovaných let 2019-2020 došlo v souvislosti s vývojem ekonomiky ČR, která byla v roce 2020 nepříznivě ovlivněná přijetím mimořádných opatření kvůli dopadům pandemie COVID-19, ke změně trendu vývoje výkonnostního ukazatele, a to v důsledku vyšší meziroční dynamiky poklesu celkové hodnoty inkasa (pokles o 6,2 %) a rovněž nižší dynamiky poklesu celkové hodnoty potenciálního inkasa (pokles o 5,1 %). V meziročním srovnání let 2020-2021 došlo opět ke změně trendu vývoje výkonnostního ukazatele, který v roce 2021 pozitivně vzrostl, a to i přes přetrvávající negativní souvislosti spojené s vývojem ekonomiky ČR v roce 2020 a který meziročně byl důsledkem vyšší dynamiky růstu celkové hodnoty inkasa (růst o 1,8 %) a rovněž nižší dynamiky růstu celkové hodnoty potenciálního inkasa (růst o 1,2 %). V meziročním srovnání let 2021-2022 došlo k potvrzení trendu vývoje výkonnostního ukazatele, který v roce 2022 opět pozitivně mírně vzrostl, a to i přes další nepříznivé události spojené s vývojem české a světové ekonomiky ČR i v roce 2022 a který meziročně byl důsledkem vyšší dynamiky růstu celkové hodnoty inkasa (růst o 15,8 %) a rovněž nižší dynamiky růstu celkové hodnoty potenciálního inkasa (růst o 15 %).

V meziročním srovnání sledovaných let 2015-2022 byl i přes některé nepříznivé okolnosti, které krátkodobě ovlivnily vývoj výkonnostního ukazatele, potvrzený dlouhodobě pozitivní trend jeho vývoje.

Kompletní datovou sadu si můžete stáhnout ZDE