Podíl celkových nedoplatků na celkovém inkasu

Ukazatel informuje o vývoji podílu objemu celkových nedoplatků a objemu vybraného celkového inkasa, a to za příslušné druhy příjmů a ve sledovaných letech, kdy objem celkových nedoplatků představoval kumulovaný stav nedoplatků nezahrnující objem odpisů pro nedobytnost nedoplatků.

Ve sledovaných letech 2016 - 2019 bylo z dlouhodobého pohledu patrné průběžné meziroční snižování hodnot výkonnostního ukazatele vypovídající o pozitivním trendu jeho vývoje, ke kterému docházelo v souvislosti s poklesem celkových hodnot nedoplatků, který byl doprovázený růstem celkových hodnot inkasa. V meziročním srovnání let 2019 - 2020 došlo v souvislosti s vývojem ekonomiky České republiky, která byla v roce 2020 nepříznivě ovlivněná přijetím mimořádných opatření kvůli dopadům pandemie COVID-19 k negativní změně trendu vývoje výkonnostního ukazatele, a to v důsledku vyšší meziroční dynamiky růstu hodnoty celkových nedoplatků (růst o 21,8 %) a nižší dynamiky poklesu hodnoty celkového inkasa (pokles o 6,2 %). V meziročním srovnání let 2020 - 2021 došlo opět k pozitivnímu vývoji výkonnostního ukazatele, který v roce 2021 mírně poklesl, a to i přes přetrvávající souvislosti v roce 2020 spojené s vývojem ekonomiky České republiky a který byl pozitivním důsledkem snížení celkové hodnoty nedoplatků (pokles o 10,1 %) a zvýšení celkové hodnoty inkasa (růst o 1,8 %). V meziročním srovnání let 2021 - 2022 pokračoval nastoupený pozitivní trend vývoje výkonnostního ukazatele z roku 2021, který i přes některé další nepříznivé události spojené i v roce 2022 s vývojem české a světové ekonomiky pozitivně klesal, a to v důsledku snížení celkové hodnoty nedoplatků (pokles o 3,9 %) a zvýšení celkové hodnoty inkasa (růst o 15,8 %). V meziročním srovnání let 2022 - 2023 i nadále pokračoval trend vývoje výkonnostního ukazatele z roku 2021, který i v roce 2023 pozitivně klesal, a to v důsledku nižší dynamiky růstu celkové hodnoty nedoplatků (růst o 5,7 %) a vyšší dynamiky růstu celkové hodnoty inkasa (růst o 20,3 %).

Ve sledovaných letech byl i přes některé nepříznivé okolnosti, které krátkodobě ovlivnily vývoj výkonnostního ukazatele meziročně potvrzený dlouhodobý pozitivní trend jeho vývoje.

Datová sada obsahuje agregovaná data za celou Českou republiku.

Kompletní datovou sadu si můžete stáhnout ZDE