Podíl celkových nedoplatků na celkovém inkasu

Ukazatel informuje o vývoji podílu objemu celkových evidovaných nedoplatků k celkovému objemu inkasa vybraného na příslušných druzích příjmů ve sledovaných letech 2015 - 2021.

V letech 2016 - 2019 byl z pohledu dlouhodobého meziročního porovnávání patrný pokles hodnot uvedeného ukazatele vypovídající o pozitivním trendu vývoje uvedeného ukazatele, u kterého docházelo k plynulém meziročnímu snižování hodnot evidovaných nedoplatků a současně docházelo k meziročnímu růstu hodnot celkového inkasa. V meziročním srovnání let 2019 - 2020 došlo v souvislosti s vývojem ekonomiky ČR, která byla v roce 2020 nepříznivě ovlivněná přijetím mimořádných opatření kvůli dopadům epidemie COVID-19, ke změně trendu vývoje uvedeného ukazatele, a to v důsledku meziročně vyšší dynamiky růstu hodnot celkových nedoplatků (růst o 21,8%) a současně nižší dynamiky poklesu hodnot celkového inkasa (pokles o 6,2%). V meziročním srovnání let 2020 - 2021 došlo opět ke změně trendu vývoje uvedeného ukazatele, který v roce 2021 mírně pozitivně klesl, a to i přes přetrvávající uvedené souvislosti s vývojem ekonomiky ČR z předchozího roku a byl důsledkem meziročního poklesu hodnoty celkových evidovaných nedoplatků (pokles o 10,1%) a současně růstem hodnoty celkového inkasa (růst o 1,8%).

Ukazatel zahrnuje údaje o hodnotách celkových nedoplatků a o hodnotách celkového inkasa vztažených k evidovaným druhům příjmů FS ČR (prezentovaným např. v Informaci o činnosti FS ČR), a to k 31. 12. v příslušném roce, kdy hodnota celkových nedoplatků představuje kumulovaný stav evidovaných nedoplatků vždy k 31. 12., který nezahrnují hodnoty odpisů daňových nedoplatků pro nedobytnost.

Kompletní datovou sadu si můžete stáhnout ZDE