Podíl celkových nedoplatků na celkovém inkasu

Ukazatel informuje o vývoji podílu objemu celkových nedoplatků a objemu celkového inkasa vybraného za příslušné druhy příjmů ve sledovaných letech 2015-2022, kdy objem celkových nedoplatků představuje kumulovaný stav nedoplatků a nezahrnuje objem odpisů pro nedobytnost nedoplatků.

Ve sledovaných letech 2016-2019 byl z pohledu dlouhodobého meziročního srovnání patrný průběžný pokles hodnot výkonnostního ukazatele vypovídající o pozitivním trendu jeho vývoje, ke kterému meziročně docházelo v důsledku poklesu celkových hodnot nedoplatků doprovázeného růstem celkových hodnot inkasa. V meziročním srovnání sledovaných let 2019-2020 došlo v souvislosti s vývojem ekonomiky ČR, která byla v roce 2020 nepříznivě ovlivněná přijetím mimořádných opatření kvůli dopadům pandemie COVID-19, ke změně trendu vývoje výkonnostního ukazatele, a to v důsledku meziročně vyšší dynamiky růstu celkové hodnoty nedoplatků (růst o 21,8 %) a současně nižší dynamiky poklesu celkové hodnoty inkasa (pokles o 6,2 %). V meziročním srovnání let 2020-2021 došlo opět ke změně trendu vývoje výkonnostního ukazatele, který za rok 2021 pozitivně mírně poklesl, a to i přes přetrvávající negativní souvislosti spojené s vývojem ekonomiky ČR v roce 2020 a jeho meziroční vývoj byl důsledkem poklesu celkové hodnoty nedoplatků (pokles o 10,1 %) a současně růstu celkové hodnoty inkasa (růst o 1,8 %). V meziročním srovnání let 2021-2022 došlo k pokračování nastoupeného trendu vývoje výkonnostního ukazatele z roku 2021, který i přes další nepříznivé události spojené s vývojem české a světové ekonomiky i v roce 2022 pozitivně poklesl, a to meziročně v důsledku snížení celkové hodnoty nedoplatků (pokles o 3,9 %) a rovněž zvýšení celkové hodnoty inkasa (růst o 15,8 %).

V meziročním srovnání sledovaných let 2015-2022 byl i přes některé nepříznivé okolnosti, které krátkodobě ovlivnily vývoj výkonnostního ukazatele, potvrzený dlouhodobě pozitivní trend jeho vývoje.

Kompletní datovou sadu si můžete stáhnout ZDE