Podíl počtu elektronických podání na celkovém počtu podání

Ukazatel informuje o vývoji elektronizace FS ČR a zohledňuje počet podaných daňových tvrzení u hlavních daní zahrnující daň z přidané hodnoty, daň z příjmů fyzických a právnických osob a daň silniční, doručených v podobě řádných, opravných, dodatečných a příp. opravných dodatečných daňových tvrzení v příslušném období ve sledovaných letech 2015-2022.

Výrazný růst elektronické formy podání se projevil v letech 2015-2016, kdy byl zaznamenaný meziroční růst o 19,6 %. V letech 2017-2019 se tempo meziročního růstu počtu elektronických podání zpomalilo, ale podíl elektronické formy podání na celkovém počtu podání stále dosahoval průměrného meziročního růstu 5,9 %. Meziroční se přírůstek počtu elektronických podání v letech 2019-2020 zvýšil o 3,9 %, v letech 2020-2021 se zvýšil dokonce o 7,1 % a v letech 2021-2022 se zvýšil o 6,7 %. V dlouhodobé časové řadě sledovaných let 2015-2022 se meziroční přírůstek počtu elektronických podání zvýšil o 68,4 %.

V meziročním srovnání sledovaných let 2015-2022 byl potvrzený dlouhodobě pozitivní trend vývoje výkonnostního ukazatele.

Kompletní datovou sadu si můžete stáhnout ZDE