Podíl počtu elektronických podání na celkovém počtu podání

Ukazatel informuje o vývoji elektronizace podání daňových tvrzení u hlavních daní tj. u DPH, daní z příjmů fyzických a právnických osob a u daně silniční ve sledovaných letech 2015 - 2021.

Výrazný nárůst elektronické formy podání byl zaznamenán mezi roky 2015 - 2016. V letech 2017 - 2021 se tempo meziročního růstu počtu elektronických podání zmírnilo, přesto podíl elektronické formy podání resp. uvedený ukazatel stále roste. V letech 2019 - 2020 dosáhl meziroční přírůstek počtu elektronických podání celkové výše 268 tisíc podání a představoval meziroční růst počtu podání o 3,9% . V letech 2020 - 2021 dosáhl meziroční přírůstek počtu elektronických podání celkové výše 502 tisíc podání a představoval meziroční růst o 7,1%. Uvedený ukazatel zároveň od roku 2016 vykazoval nejvyšší meziroční přírůstek své hodnoty dosahující pozitivního rozdílu ve výši 2,8%. V dlouhodobém meziročním srovnání sledovaných let 2015 - 2021 byl potvrzen pozitivní trend vývoje uvedeného ukazatele.

Ukazatel zahrnuje údaje o počtu daňových přiznání k dani z přidané hodnoty, k dani z příjmů právnických a fyzických osob a k dani silniční, vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a vybírané srážkou a hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou, které byly doručené v příslušném období formou řádných, opravných, dodatečných a příp. opravných dodatečných daňových tvrzení

Kompletní datovou sadu si můžete stáhnout ZDE