Podíl počtu elektronických podání na celkovém počtu podání

Ukazatel informuje o vývoji podílu elektronizace Finanční správy a zohledňuje počet podaných daňových tvrzení u hlavních daní zahrnující daň z přidané hodnoty, daň z příjmů fyzických a právnických osob a daň silniční doručených v podobě řádných, opravných, dodatečných a případně opravných dodatečných daňových tvrzení, a to za příslušná období sledovaných letech.

Výrazné meziroční zvýšení elektronické formy podání se projevilo v letech 2015 - 2016, kdy byl zaznamenaný růst o 19,6 %. V letech 2017 - 2019 se tempo meziročního růstu elektronických podání zpomalilo, ale podíl podání elektronickou formou na celkovém počtu podání dosahoval průměrného meziročního růstu 5,9 %. Meziročně se přírůstek podání elektronickou formou v letech 2019 - 2020 zvýšil o 3,9 %, v letech 2020 - 2021 o 7,1 %, v letech 2021 - 2022 o 6,4 % a v letech 2022 - 2023 o 6,5 %. V dlouhodobé časové řadě sledovaných let 2015 - 2023 se meziroční přírůstek elektronických podání zvýšil o 79,4 %.

Ve sledovaných letech byl meziročně potvrzený dlouhodobý pozitivní trend vývoje výkonnostního ukazatele.

Datová sada obsahuje agregovaná data za celou Českou republiku.

Kompletní datovou sadu si můžete stáhnout ZDE