Převody oprávněným příjemcům

Pokud finanční úřad spravuje daně, které nejsou příjmem státního rozpočtu, převádí jejich výnos podle zákona o rozpočtovém určení daní (§§§) a dle zvláštních zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oprávněným příjemcům. Oprávněné příjemce lze rozdělit na obce, kraje, státní fondy (SFDI, SFŽP, Národní fond, Rezervní fond a ostatní státní fondy) a penzijní společnosti. 

Finanční úřady realizovaly v období let 2001 až 2021 převody výnosů daní, odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně, sankcí na ochranu životního prostředí a pojistné na důchodové spoření. V případě převáděných výnosů daní se jedná především o daň z přidané hodnoty, daně z příjmů, daň z nemovitých věcí, daň silniční, daň spotřební z minerálních olejů, odvod z loterií a jiných podobných her a daň z hazardních her.

Datové sady obsahují kumulativní roční údaje o finančních prostředcích, které byly finančními úřady převedeny jednotlivým oprávněným příjemcům (obce, kraje, SFDI, SFŽP, Národní fond, Rezervní fond, ostatní státní fondy a penzijní společnosti), vždy k 31. 12. za období let 2001 až 2021.