Převody výnosů daní do místních rozpočtů

Datová sada obsahuje údaje o hodnotách převedených finančních prostředků z výnosů daní do místních rozpočtů, zpracované z pohledu konkrétních příjemců uvedených výnosů a představující kumulovaný stav vždy k 31.12. v příslušném roce.

Hodnoty jsou uváděné v miliónech korun za příslušný rok. Datová sada obsahuje agregovaná data v členění podle jednotlivých orgánů Finanční správy.

Kompletní datovou sadu si můžete stáhnout ZDE