Převody odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně do státních a dalších fondů

Datová sada obsahuje údaje o hodnotách převedených finančních prostředků z odvodů a penále do státních fondů. Údaje jsou zpracované z pohledu konkrétních příjemců uvedených odvodů a penále a představují kumulovaný stav vždy k 31. 12. v příslušném roce. 

Hodnoty jsou uváděné v tisících korun za příslušný rok. Datová sada obsahuje agregovaná data v členění podle jednotlivých orgánů Finanční správy.

Kompletní datovou sadu si můžete stáhnout ZDE