Informace o FS

Informace o Finanční správě České republiky aktuálně nabízejí data o počtu žádostí o poskytnutí informací, dále data o vybraných nákladech na provoz organizace a vybraná statistická data z oblasti personalistiky.

Údaje o počtu žádostí o poskytnutí informací jsou členěny dle sledovaných období a podle jednotlivých krajů.

Některá statistická data z oblasti personalistiky jsou ke stažení v členění podle jednotlivých krajů, související grafy jsou však kvůli přehlednosti souhrnné za celou Českou republiku.