Žádosti podle zákona 106/1999 Sb.

Datová sada obsahuje údaje o

 

- počtu žádostí o poskytnutí informace
- počtu odložených žádostí
- počtu rozhodnutí o odmítnutí žádosti
- počtu rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti
- počtu odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí
- počtu odvolání proti rozhodnutí o částečném odmítnutí
- počtu stížností
- počtu zpětvzetí žádosti

 

 

Datová sada obsahuje agregovaná data za jednotlivé orgány Finanční správy.

Kompletní datovou sadu si můžete stáhnout ZDE