Evidenční počet zaměstnanců ve služebním a pracovním poměru

Datová sada obsahuje údaje o evidenčním počtu zaměstnancům ve služebním a pracovním poměru. Evidenční počet zaměstnanců uvádí stav fyzických osob k poslednímu dni daného roku bez ohledu sjednané délky úvazku, tedy bez ohledu stanovené plné nebo zkrácené pracovní doby. Evidenční počet zaměstnanců zahrnuje zaměstnance zařazené na systemizovaných služebních místech ve služebním poměru nebo v pracovním poměru vykonávající správní činnosti podle zákona o státní službě (§§§), kteří jsou přijati na dobu určitou podle pracovněprávních předpisů (§§§), a to například jako zástup za státního zaměstnance na mateřské nebo rodičovské dovolené a zaměstnance zařazené na systemizovaných pracovních místech v pracovním poměru. Do evidenčního počtu zaměstnanců se nezahrnují zaměstnanci na mateřské a rodičovské dovolené, zaměstnanci uvolnění k výkonu veřejné funkce, zaměstnanci pracující na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, atd. 

Kompletní datovou sadu si můžete stáhnout ZDE