Vývoj předpisů na daních a odvodech za ČR

Správce daně vede evidenci daní, kde zaznamenává stanovení daně, vznik, splnění, popřípadě jiný zánik daňových povinností, a z toho vyplývající přeplatky, nedoplatky a případné převody. Tyto údaje jsou evidovány na osobních daňových účtech. Osobní daňový účet je veden pro jednotlivé daňové subjekty odděleně za každý druh daně. Na debetní straně osobních daňových účtů se evidují předpisy a odpisy daní, včetně jejich případných oprav, jakož i odpisy nedoplatků. Údaje na osobních daňových účtech jsou průkazným způsobem evidovány na základě dokladů, které zachycují veškeré změny prováděné na osobních daňových účtech a které jsou potvrzeny úřední osobou. Na debetní straně osobních daňových účtů těmito doklady jsou předpisné doklady a odpisné doklady.

Datová sada obsahuje údaje o hodnotách předpisů týkající se daňových a odvodových druhů příjmů sledované dle jednotlivých orgánů FS ČR a představující kumulovaný stav vždy k 31. 12. v příslušném roce.

  • položka "DPH celkem" zahrnuje tyto druhy příjmů: DP 70 - Daň z přidané hodnoty, DP 570 - Vracení DPH osobám pro vrácení daně § 80, § 81, § 85, DP 576 - Vracení DPH zahraničním osobám § 82a, § 82b, § 83, DP 676 - Vracení DPH ozbrojeným silám cizích států § 86, DP 700 - Příjmy DPH pro ČR podle § 88, DP 701 - Příjmy DPH pro ČR - M1SS - ČR v roli MSCON a DP 702 - Příjmy DPH pro ČR - OSS - ČR v roli ČSS, pozn. platnost DP 700 - Příjmy DPH pro ČR podle § 88 byla ukončena v roce 2021,
  • položka "Daň z příjmů srážkou dle zvláštní sazby " zahrnuje tyto druhy příjmů: DP 771 – Daň z příjmů právnických osob - vybíraná srážkou podle zvláštní sazby a DP 772 - Daň z příjmů fyzických osob - vybíraná srážkou podle zvláštní sazby,
  • položka "Daň z hazardu celkem" zahrnuje tyto druhy příjmů: DP 281 - Daň z hazardních her dle §3 odst.1 písm. a), b), c), d), f), g), h) z. č. 187/2016 Sb., DP 282 - Daň z technických her a DP 460 - Příslušenství daně z hazardních her.

Hodnoty jsou uváděné v miliónech Kč. Datová sada obsahuje agregovaná data za jednotlivé orgány Finanční správy.

Kompletní datovou sadu si můžete stáhnout ZDE