Přehled vybraných hodnot daňových nedoplatků vymožených

Datová sada obsahuje údaje k objemu vymožených daňových nedoplatků, v členění dle vybraných daní (druhů příjmů) a s rozdělením na daň a příslušenství daně. Jedná o objem nedoplatků vymožených pouze v rámci vymáhacích úkonů dle daňového řádu (§§§), nikoliv o celkový objem úhrad v oblasti vymáhaných nedoplatků. Stav zahrnuje nedoplatky vymožené v rámci intervalu od 1. 1. příslušného roku do sledovaného dne, tj. do 30. 6. resp. do 31. 12. příslušného roku, bez ohledu na datum vzniku nedoplatku.

Kompletní datovou sadu si můžete stáhnout ZDE