Zajišťovací příkazy

Zajišťovací příkazy, upravené v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád, v § 167 až § 169 a v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v § 103, jsou významným nástrojem při zajištění úhrady daně. Datová sada obsahuje ve dvou podřízených datových sadách údaje, které se týkají vystavených zajišťovacích příkazů včetně dalších statistických údajů věcně se vztahujících k oblasti vystavených zajišťovacích příkazů a údaje, které se týkají úspěšnosti Finanční správy při soudních řízení ohledně vystavených zajišťovacích příkazů.

Kompletní datovou sadu si můžete stáhnout ZDE