Zajišťovací příkazy

Datová sada obsahuje údaje k zajištění úhrady daně dle daňového řádu (§§§) zajišťovacím příkazem vydaným v období od 1. 1. příslušného roku do sledovaného dne, tj. do 30. 6., resp. do 31. 12., příslušného roku. Sada obsahuje počet vydaných zajišťovacích příkazů a celkovou částku, v zajišťovacích příkazech uvedenou, v členění na nesplatnou a dosud nestanovenou daň. Data jsou uváděna od roku 2015. Částky jsou uváděny v tisících Kč. Datová sada obsahuje agregovaná data za celou Českou republiku. 
 

Kompletní datovou sadu si můžete stáhnout ZDE