Zajišťovací příkazy

Datová sada obsahuje údaje k zajištění úhrady daně dle daňového řádu (§§§), resp. zákona o DPH (§§§), zajišťovacím příkazem, vydaným v období od 1. 1. příslušného roku do sledovaného dne, tj. do 30. 6. resp. do 31. 12. příslušného roku. Sada obsahuje počet vydaných zajišťovacích příkazů a celkovou částku, v zajišťovacích příkazech uvedenou, v členění na nesplatnou a dosud nestanovenou daň. 

Kompletní datovou sadu si můžete stáhnout ZDE