Přehled vybraných hodnot daňových nedoplatků ve vymáhání

Datová sada obsahuje údaje k objemu daňových nedoplatků ve vymáhání, v členění dle vybraných daní (druhů příjmů) a s rozdělením na daň a příslušenství daně. Stav ke sledovanému dni vypovídá o aktuálním stavu vymáhaných nedoplatků v konkrétním dni, tj. k 30. 6. resp. k 31. 12. příslušného roku, bez ohledu na datum vzniku nedoplatku.

Kompletní datovou sadu si můžete stáhnout ZDE