Podíl vymožených nedoplatků všemi vymáhacími způsoby na celkových nedoplatcích

Ukazatel informuje o vývoji objemu vymožených a vybraných nedoplatků předaných k vymáhání ve vztahu k objemu evidovaných celkových nedoplatků (tj. nedoplatků předaných i nepředaných k vymáhání) ve sledovaných letech. V letech 2016 - 2019 byl z pohledu dlouhodobého meziročního porovnání sledovaných let patrný pozitivní trend růstu hodnot uvedeného ukazatele odrážející stoupající úspěšnost v oblasti vymáhání nedoplatků a zároveň potvrzující pozitivní vliv klesajícího objemu hodnot evidovaných nedoplatků. Výraznější skok v roce 2016 byl ve velké míře důsledkem zesíleného zaměření OFS na požadované zreálnění objemu evidovaných nedoplatků, jehož účelem byla objektivizace příjmů státního rozpočtu a jeho sestavení na podkladě dosažitelného daňového výnosu. V meziročním srovnání let 2019 a 2020 došlo v souvislosti s vývojem ekonomiky ČR, která byla v roce 2020 nepříznivě ovlivněná přijetím mimořádných opatření kvůli dopadům pandemie COVID-19, ke změně trendu vývoje uvedeného ukazatele, a to v důsledku meziročně vyšší dynamiky poklesu hodnot vymožených nedoplatků všemi vymáhacími úkony (pokles o 38,4%) a současně nižší dynamiky růstu hodnot celkových nedoplatků (růst o 21,8%) 

Kompletní datovou sadu si můžete stáhnout ZDE