Podíl celkového inkasa na celkovém potenciálním inkasu

Ukazatel informuje o vývoji podílu objemu celkového inkasa vybraného za příslušné druhy příjmů v uvedených letech na celkovém objemu potenciálního inkasa definovaného součtem hodnot celkového inkasa a hodnot celkových nedoplatků a vybraného za příslušné druhy příjmů ve sledovaných letech. V letech 2016 - 2019 byl z pohledu dlouhodobého meziročního porovnání sledovaných let patrný růst hodnot uvedeného ukazatele, což vypovídalo o pozitivním trendu vývoje ukazatele, kdy docházelo k plynulému meziročnímu zvyšování objemu celkového inkasa a současně docházelo k meziročnímu růstu objemu celkového potenciálního inkasa. K zachování pozitivního trendu vývoje ukazatele dlouhodobě přispívala vyšší dynamika růstu hodnot inkasa před nižší dynamikou růstu hodnot potenciálního inkasa ovlivněného trvale klesajícím objemem celkových nedoplatků ve sledovaných letech. V meziročním srovnání let 2019 a 2020 došlo v souvislosti s vývojem ekonomiky ČR, která byla v roce 2020 nepříznivě ovlivněná přijetím mimořádných opatření kvůli dopadům pandemie COVID-19, ke změně trendu vývoje uvedeného ukazatele, a to v důsledku meziročně vyšší dynamiky poklesu hodnot celkového inkasa (pokles o 6,2%) a současně nižší dynamiky poklesu hodnot celkového potenciálního inkasa (pokles o 5,1%). 

Kompletní datovou sadu si můžete stáhnout ZDE