Daň z příjmů právnických osob

Daní z příjmů právnických osob se daní příjmy právnických osob založených za účelem podnikání, ale vztahuje se i na ostatní právnické osoby, organizační složky státu, podílové a svěřenecké fondy (§§§) Základní sazba daně činí 19%, u podílů na zisku, vypořádacích podílů apod. je stanoven samostatný základ daně (§§§), u něhož je uplatněna 15% sazba daně (§§§) 

Datová sada obsahuje údaje o vybraných položkách z daňových přiznání k dani z příjmu právnických osob zpracované za vybrané řádky daňových přiznání a za konkrétní zdaňovací období včetně počtu daňových přiznání. Hodnoty jsou uváděné v miliónech korun za konkrétní zdaňovací období. Datová sada obsahuje agregovaná data za celou Českou republiku.

Kompletní datovou sadu si můžete stáhnout ZDE

Pozn.: Celková daň - řádek 340, Výsledek hospodaření (zisk, ztráta) nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji - řádek 10