Daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí je daní majetkovou. Touto daní je každoročně zdaňováno vlastnictví nemovité věci v některých případech i nájem, užívání či pacht. Zákon, který upravuje daň z nemovitých věcí, je tvořen daní z pozemků a daní ze staveb a jednotek. Poplatníci daně z pozemků, staveb a jednotek (dle stavu 1. 1. zdaňovacího roku) mají povinnost každoročně uhradit tuto daň (§§§). Základem daně z pozemků je cena pozemku, v některých případech skutečná výměra v m2. Základem daně ze staveb je výměra zastavěné plochy v m2, u jednotek upravená podlahová plocha zdanitelné jednotky v m2 (§§§). Daň z pozemků je součinem výše uvedeného základu daně a sazbou daně. Daň ze staveb a jednotek je součinem výše uvedeného zakladu daně a výsledné sazby daně. Výsledná sazba daně je tvořena základní sazbou daně, která se v některých případech navyšuje o zvýšenou sazbu daně a zpravidla se ještě násobí příslušným koeficientem, který může upravit obec obecně závaznou vyhláškou (§§§).

Datová sada obsahuje údaje o dani z nemovitých věcí. Hodnoty jsou uváděné v tisících korun za konkrétní zdaňovací období. Datová sada obsahuje agregovaná data za celou Českou republiku.

Kompletní datovou sadu si můžete stáhnout ZDE