Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty je daň placená každým spotřebitelem při nákupu zboží a služeb podléhajícím této dani. Plátci daně odvádí daň z navýšení hodnoty zboží a služby, tedy z rozdílu mezi daní na vstupu a daní na výstupu. Pokud daň na vstupu převyšuje daň na výstupu, plátce daně uplatňuje nadměrný odpočet, v opačném případě přiznává a odvádí vlastní daňovou povinnost (§§§Plátcem daně z přidané hodnoty je osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1000000 Kč, s výjimkou osoby, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§§§) U daní, které se vybírají v pravidelných časových intervalech, se vymezuje zdaňovací období; v případě daně z přidané hodnoty je zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc anebo kalendářní čtvrtletí (§§§)

Datová sada obsahuje údaje o vybraných položkách z daňových přiznání k dani z přidané hodnoty zpracované z pohledu měsíčních a kvartálních plátců, tzn. za konkrétní zdaňovací období měsíce a čtvrtletí, zahrnující počet daňových přiznání a hodnoty vrácení daně dle § 84 a hodnoty nadměrného odpočtu. Hodnoty jsou uváděné v tisících korun za všechna zdaňovací období daného roku. Datová sada obsahuje agregovaná data za celou Českou republiku.

 

Kompletní datovou sadu si můžete stáhnout ZDE

Pozn.: Celková daň - rozdíl řádku 64 (vlastní daň) a řádku 65 (nadměrný odpočet)