Daň z příjmů

Poplatníky daně z příjmů jsou fyzické a právnické osoby. Jedná se o příjmy ze závislé činnosti, ze samostatné výdělečné činnosti, z kapitálového majetku, z nájmu a ostatní příjmy. Daň se vypočítává jako součin základu daně a daňové sazby. Základ daně může být upraven o odčitatelné položky, případně o příjmy nebo výdaje daňově neuznatelné. Daně z příjmů lze upravit o slevy na dani.

Datové sady obsahují údaje o vybraných položkách z daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob zpracované za vybrané řádky daňových přiznání (agregovaná data za celou Českou republiku), údaje o vybraných položkách z daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob zpracované za vybrané řádky daňových přiznání (agregovaná data za celou Českou republiku) a údaje o počtu položek a výši hodnoty odčitatelné položky tj. hodnotě bezúplatného plnění daru/darů uplatněné v daňových přiznáních k daním z příjmů a členěné na fyzické a právnické osoby (agregovaná data v členění podle jednotlivých orgánů Finanční správy).Hodnoty jsou uváděné v miliónech korun za zdaňovací období ukončená v daném roce.

Kompletní datovou sadu s vybranými údaji z daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob si můžete stáhnout ZDE

Kompletní datovou sadu s vybranými údaji z daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob si můžete stáhnout ZDE

Kompletní datovou sadu s uplatněnou odčitatelnou položkou dary si můžete stáhnout ZDE

Pozn.: Daň z příjmů právnických osob - řádek 340, Daň z příjmu fyzických osob - řádek 74 (resp. řádek 48 pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti).