Daň z příjmů fyzických osob

Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou zejména příjmy ze závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu a ostatní příjmy (§§§Příjmem se rozumí příjem jak peněžní, tak i nepeněžní. V případě nepeněžního příjmu musí být příjem oceněn a musí být stanovena jeho finanční hodnota. Některé příjmy jsou od daně osvobozeny (§§§)

Datová sada obsahuje údaje o vybraných položkách z daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob zpracované za vybrané řádky daňových přiznání, a to z pohledu počtu nenulových položek a z pohledu výše jejich hodnot. Hodnoty jsou uváděné v miliónech korun za konkrétní zdaňovací období. Datová sada obsahuje agregovaná data za celou Českou republiku.

 

Kompletní datovou sadu si můžete stáhnout ZDE

Pozn.: Daň po uplatnění slev - řádek 74 (resp. řádek 48 pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti), Základ daně - řádek 42 (resp. řádek 24 pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti).