Daň silniční

Předmětem daně silniční jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná a provozovaná v České republice a používaná poplatníkem daně z příjmů právnických osob s výjimkou používání k činnosti veřejně prospěšného poplatníka daně z příjmů právnických osob, pokud příjmy z této jeho činnosti nejsou předmětem daně z příjmů, nebo poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona o daních z příjmů (§§§)

Předmětem daně silniční jsou však vždy nákladní automobily s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrované v České republice a přípojná vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrovaná v České republice. Daň se stanovuje na základě zdvihového objemu motoru v cm3, popř. nejvyšší povolené hmotnosti v tunách a počtu náprav (§§§)

Datová sada obsahuje údaje o dani silniční za konkrétní zdaňovací období zahrnující výši osvobození celkem, výši slev celkem a výši celkové daňové povinnosti. Hodnoty jsou uváděné v tisících korun. Datová sada obsahuje agregovaná data za celou Českou republiku.

Kompletní datovou sadu si můžete stáhnout ZDE