Přehled o počtu případů a fiskálních efektech - ostatní kontrolní úkony

Datová sada obsahuje údaje o počtu kontrolních úkonů a údaje o fiskálních efektech u ostatních kontrolních úkonů, vztažené ke konkrétním druhům příjmů za příslušný rok (1. - 12. měsíc). (DP: 70,770,72,71,771,772,775,777,74). Kontrolní úkon je započten jako jeden i v případě, že obsahuje zjištění za více zdaňovací období. Zkratka POP znamená postup k odstranění pochybností. 

Kompletní datovou sadu si můžete stáhnout ZDE