Počet a výsledky postupů k odstranění pochybností u daňových tvrzení

Datová sada obsahuje údaje o počtu postupů k odstranění pochybností a údaje o změně daňové povinnosti, nadměrného odpočtu a ztráty v důsledku postupů k odstranění pochybností a vztažené ke konkrétním druhům příjmů za příslušný rok (1. - 12. měsíc). Jedná se o tyto druhy příjmů: Daň z přidané hodnoty, Daň z příjmů PO z přiznání, Daň z příjmů FO z přiznání, Daň z příjmů FO ze závislé činnosti, Daň z příjmů srážkou dle zvláštní sazby, Daň z nemovitých věcí, Daň z nabytí nemovitých věcí, Daň silniční a Daň z hazardu celkem.

Kompletní datovou sadu si můžete stáhnout ZDE