Počet a výsledky ostatních kontrolních úkonů s fiskálním efektem

Datová sada obsahuje údaje o počtu kontrolních úkonů a údaje o fiskálních efektech u ostatních kontrolních úkonů, vztažené ke konkrétním druhům příjmů za příslušný rok (1. - 12. měsíc). Jedná se o tyto druhy příjmů: Daň z přidané hodnoty, Daň z příjmů PO z přiznání, Daň z příjmů FO z přiznání, Daň z příjmů FO ze závislé činnosti, Daň z příjmů srážkou dle zvláštní sazby, Daň z nemovitých věcí, Daň z nabytí nemovitých věcí, Daň silniční, Daň z hazardu celkem a ostatní příjmy, odvody a poplatky.

Kontrolní úkon je započten jako jeden i v případě, že obsahuje zjištění za více zdaňovací období. Zkratka POP znamená postup k odstranění pochybností.

Kompletní datovou sadu si můžete stáhnout ZDE