Počet a výsledky daňových kontrol

Datová sada obsahuje údaje o počtu daňových kontrol a údaje o změně daňové povinnosti a změně daňové ztráty v důsledku daňové kontroly vztažené ke konkrétním druhům příjmů za příslušný rok (1. - 12. měsíc). Za jednu kontrolu se považuje kontrola jedné daně za jeden rok. Jedná se o tyto druhy příjmů: Daň z přidané hodnoty, Daň z příjmů PO z přiznání, Daň z příjmů FO z přiznání, Daň z příjmů FO ze závislé činnosti, Daň z příjmů srážkou dle zvláštní sazby, Daň z nemovitých věcí, Daň z nabytí nemovitých věcí, Daň silniční, Daň z hazardu celkem a ostatní příjmy, odvody a poplatky.

Kompletní datovou sadu si můžete stáhnout ZDE