Vývoj počtu ODÚ s nedoplatkem na vybraných druzích daní a na dalších příjmech

Datová sada obsahuje údaje o počtu osobních daňových účtů s nedoplatkem za konkrétní druhy příjmů, představující stav vždy k 31. 12. v příslušném roce. Od roku 2021 zahrnuje položka "DPH celkem" tyto druhy příjmů: DP 70 - Daň z přidané hodnoty, DP 570 - Vracení DPH osobám pro vrácení daně § 80, § 81, § 85, DP 576 - Vracení DPH zahraničním osobám § 82a, § 82b, § 83, DP 676 - Vracení DPH ozbrojeným silám cizích států § 86, DP 700 - Příjmy DPH pro ČR podle § 88, DP 701 - Příjmy DPH pro ČR - M1SS - ČR v roli MSCON a DP 702 - Příjmy DPH pro ČR - OSS - ČR v roli ČSS, položka "Daň z příjmů FO ze závislé činnosti" zahrnuje od roku 2020 tyto druhy příjmů: DP 71 - Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a DP 719 - Kompenzační bonus, položka "Daň z příjmů FO z přiznání" zahrnuje od roku 2021 tyto druhy příjmů DP 72 - Daň z příjmů fyzických osob - podávajících přiznání, DP 720 - Daň z příjmů fyzických osob - výnos paušální daně a DP 206 - Paušální daň a paušální veřejná pojistná, položka " Daň z příjmů srážkou dle zvláštní sazby " zahrnuje tyto druhy příjmů: DP 771 – Daň z příjmů právnických osob - vybíraná srážkou podle zvláštní sazby a DP 772 - Daň z příjmů fyzických osob - vybíraná srážkou podle zvláštní sazby, položka "Daň z hazardu celkem" zahrnuje tyto druhy příjmů: DP 281 - Daň z hazardních her dle §3 odst. 1 písm. a), b), c), d), f), g), h) z. č. 187/2016 Sb., DP 282 - Daň z technických  her a DP 460 - Příslušenství daně z hazardních her, DP 271 - Odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst. 1 z. č. 202/1990 Sb., DP 272 - Odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení dle § 41b odst. 2, 3 a 4 z. č. 202/1990 Sb.. a DP 460 - Příslušenství daně z hazardních her.

Datová sada obsahuje agregovaná data za celou Českou republiku.

Kompletní datovou sadu si můžete stáhnout ZDE