Podíl počtu osobních daňových účtů s nedoplatkem vůči aktivním daňovým subjektům

Ukazatel informuje o vývoji vztahu počtu osobních daňových účtů s nedoplatkem k celkovému počtu aktivních daňových subjektů vůči FS ČR vztahující se k vybraným druhům příjmů ve sledovaných letech 2015 - 2021.

V letech 2016 - 2019 byl z pohledu dlouhodobého meziročního porovnávání patrný pokles hodnot uvedeného ukazatele vypovídající o pozitivním vývojovém trendu průběžného snižování počtu evidovaných osobních daňových účtů s nedoplatkem při současném růstu počtu aktivních daňových subjektů FS ČR, který se projevoval v letech 2016 - 2019. V meziročním srovnání let 2019 - 2020 došlo ke změně trendu vývoje uvedeného ukazatele, a to v souvislosti s poklesem počtu aktivních daňových subjektů o 0,9% a současně v souvislosti s vysokým růstem počtu osobních daňových účtů s nedoplatkem o 16,1%, kdy v důsledku uvedeného vývoje meziročních změn vstupních hodnot nebyl zachovaný pozitivní trend vývoje ukazatele z předchozích let. V meziročním srovnání let 2020 - 2021 došlo opět ke změně trendu vývoje uvedeného ukazatele, který v roce 2021 velmi mírně pozitivně vzrostl, a to v souvislosti s poklesem počtu aktivních daňových subjektů o 0,1% a současně v souvislosti s růstem počtu osobních daňových účtů s nedoplatkem o 1%. V důsledku uvedeného vývoje meziročních změn vstupních hodnot z let 2020-2021 byl v roce 2021 obnovený pozitivní trend vývoje uvedeného ukazatele.

Ukazatel zahrnuje údaje o počtu ODÚ s nedoplatkem a o počtu aktivních daňových subjektů vztažených k evidovaným druhům příjmů FS ČR (prezentovaným např. v Informaci o činnosti FS ČR), a to k 31. 12. v příslušném roce.

Kompletní datovou sadu si můžete stáhnout ZDE