Údaje o podaných trestních oznámení na trestné činy

Ukazatel podává mezičtvrtletní přehled o vývoji počtu podaných případů trestních oznámení na trestné činy FS ČR a o vývoji celkové hodnoty vzniklé škody FS ČR za rok 2020 a současně podává informaci o údajích za rok 2019. V roce 2019 podala FS ČR celkem 1 990 trestních oznámení na trestné činy s celkovou hodnotou vzniklých škod ve výši 5 039 mil. Kč. Z celkového počtu podaných trestních oznámení se 58,2% podílelo 1 159 oznámení, která byla podaná na trestné činy dle § 240 („krácení daně“) a která se 97,1% podílela na celkové hodnotě vzniklé škody. Dále se 19,7% podílelo 392 oznámení, která byla podaná na trestné činy dle § 241 („neodvedení daně“) a která se 2,9% podílela na celkové hodnotě vzniklé škody. Současně se 15,9% podílelo 317 oznámení, která byla podaná na trestné činy dle § 227 („porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku“). V roce 2020 podala FS ČR celkem 1 322 trestních oznámení na trestné činy s celkovou hodnotou vzniklých škod ve výši 3 591 mil. Kč. Z celkového počtu podaných trestních oznámení se 68,4% podílelo 904 oznámení, která byla podaná na trestné činy dle § 240 („krácení daně“) a která se 97% podílela na celkové hodnotě vzniklé škody. Dále se 16,1% podílelo 213 oznámení, která byla podaná na trestné činy dle § 241 („neodvedení daně“) a která se 3% podílela na celkové hodnotě vzniklé škody. Současně se 9,1% podílelo 120 oznámení, která byla podaná na trestné činy dle § 227 („porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku“). 

Kompletní datovou sadu si můžete stáhnout ZDE