Údaje o hodnotě DPH vyjádřené jako chybějící daň která byla výsledkem výzev a podnětů z 1. a 2. párování kontrolních hlášení

Ukazatel podává meziroční přehled o vývoji hodnot DPH vyjádřených jako napravené "chybějící" daně, které byly výsledkem aktivity správce daně na základě realizace výzev k podání kontrolního hlášení a výzev k odstranění nesrovnalostí z 1. párování kontrolních hlášení v letech 2018 - 2020 a současně na základě podnětů z 2. párování kontrolních hlášení v letech 2016 - 2020. V meziročním srovnání let 2019 a 2020 došlo v souvislosti s vývojem ekonomiky ČR, která byla v roce 2020 nepříznivě ovlivněná přijetím mimořádných opatření kvůli dopadům pandemie COVID-19 k utlumení činnosti, což mělo za následek rapidní snížení počtu podnětů z 2. párování. V měsících dubnu, květnu a listopadu roku 2020 nebyly podněty 2. párování odesílány vůbec.

Kompletní datovou sadu si můžete stáhnout ZDE