Údaj o relativní změně hodnoty úhrady celkových nedoplatků platbami z exekucí

Ukazatel informuje o vývoji objemu nedoplatků vybraných exekucemi, a to v porovnání k objemu nedoplatků vybraných exekucemi v roce 2015. V letech 2016 - 2019 byl z pohledu dlouhodobého meziročního porovnání sledovaných let patrný růst hodnot uvedeného ukazatele, který v relativním vyjádření prezentoval v uvedených letech dlouhodobý pozitivní trend zachycující rostoucí výnosy z exekucí oproti výnosům z exekucí v roce 2015. V meziročním srovnání let 2019 - 2020 došlo v souvislosti s vývojem ekonomiky ČR, která byla v roce 2020 nepříznivě ovlivněná přijetím mimořádných opatření kvůli dopadům pandemie COVID-19, ke změně trendu vývoje uvedeného ukazatele, a to v souvislosti s poklesem hodnot nedoplatků uhrazených výnosem z exekuce o 53,7%. V důsledku uvedeného vývoje meziročních změn vstupní hodnoty nebyl zachovaný pozitivní trend vývoje ukazatele z předchozích let. 

Kompletní datovou sadu si můžete stáhnout ZDE