Podíl počtu osobních daňových účtů s nedoplatkem vůči aktivním daňovým subjektům

Ukazatel informuje o vývoji vztahu počtu osobních daňových účtů s nedoplatkem k celkovému počtu aktivních daňových subjektů vůči FS ČR vztahující se k vybraným druhům příjmů ve sledovaných letech. V letech 2016 - 2019 byl z pohledu dlouhodobého meziročního porovnání sledovaných let patrný pokles hodnot uvedeného ukazatele, což vypovídalo o pozitivním vývojovém trendu průběžného snižování počtu evidovaných ODÚ s nedoplatkem při současném růstu počtu aktivních daňových subjektů FS ČR, který se projevoval v letech 2016 - 2019. V meziročním srovnání let 2019 - 2020 došlo ke změně trendu vývoje uvedeného ukazatele, a to v souvislosti s poklesem počtu aktivních daňových subjektů o 0,9% a současně v souvislosti s vysokým růstem počtu ODÚ s nedoplatkem o 16,1%, kdy v důsledku uvedeného vývoje meziročních změn vstupních hodnot nebyl zachovaný pozitivní trend vývoje ukazatele z předchozích let. 

Kompletní datovou sadu si můžete stáhnout ZDE