Podíl počtu elektronických podání na celkovém počtu podání

Ukazatel informuje o vývoji elektronizace podání daňových tvrzení u hlavních daní, tj. u DPH, daní z příjmů fyzických a právnických osob a u daně silniční ve sledovaných letech. Výrazný nárůst elektronické formy podání byl zaznamenán mezi roky 2017 až 2018. Mezi roky 2018 až 2020 se tempo meziročního růstu počtu elektronických podání zmírnilo, přesto podíl elektronické formy podání ve sledovaných letech stále roste. V letech 2019 a 2020 dosáhl meziroční přírůstek počtu elektronických podání 170 tisíc podání. V dlouhodobém meziročním srovnání sledovaných let 2015 - 2020 byl potvrzen pozitivní trend vývoje uvedeného ukazatele. 

Kompletní datovou sadu si můžete stáhnout ZDE