Podíl celkových nedoplatků na celkovém inkasu

Ukazatel informuje o vývoji podílu objemu evidovaných celkových nedoplatků k celkovému objemu inkasa vybraného na příslušných druzích příjmů ve sledovaných letech. V letech 2016 - 2019 byl z pohledu dlouhodobého meziročního porovnání sledovaných let patrný pokles hodnot uvedeného ukazatele, což vypovídalo o pozitivním trendu vývoje ukazatele, kdy docházelo k plynulému meziročnímu snižování hodnot evidovaných nedoplatků a současně docházelo k meziročnímu růstu hodnot celkového inkasa. V meziročním srovnání let 2019 a 2020 došlo v souvislosti s vývojem ekonomiky ČR, která byla v roce 2020 nepříznivě ovlivněná přijetím mimořádných opatření kvůli dopadům pandemie COVID-19, ke změně trendu vývoje uvedeného ukazatele, a to v důsledku meziročně vyšší dynamiky růstu hodnot celkových nedoplatků (růst o 21,8%) a současně nižší dynamiky poklesu hodnot celkového inkasa (pokles o 6,2%)

Kompletní datovou sadu si můžete stáhnout ZDE