Přehled daňových nedoplatků na vybraných daních

Datová sada obsahuje údaje o hodnotách nedoplatků za konkrétní druhy příjmů představující stav vždy k 31. 12. v příslušném roce. Sloupec „DPH celkem“ zahrnuje daň z přidané hodnoty, vracení DPH osobám pro vrácení daně § 80, § 81, § 85, vracení DPH zahraničním osobám § 82a, § 82b, § 83, vracení DPH ozbrojeným silám cizích států § 86, příjmy DPH pro ČR podle § 88 a příjmy DPH pro ČR - ČR v roli MSCON dle z. č. 235/2004 Sb.. Sloupec „Odvod z loterií celkem“ zahrnuje odvod z loterií a jiných podobných her dle § 41b odst.1 a odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení dle § 41b odst. 2, 3 a 4 dle z.č.202/1990 Sb.. Sloupec „Daň z hazardu celkem“ zahrnuje daň z hazardních her dle §3 odst.1 písm. a), b), c), d), f), g), h), daň z technických her a příslušenství daně z hazardních her dle z. č. 187/2016 Sb. 

Hodnoty jsou uváděné v miliónech korun za rok. Datová sada obsahuje agregovaná data za jednotlivé orgány Finanční správy.

Kompletní datovou sadu si můžete stáhnout ZDE